Utilitzem galetes pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació Política de Cookies . Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.

Presentació

En les societats complexes, com la nostra en la qual ens ha tocat viure, assistim en la seva òptima organització a un canvi de paradigma, passant del sistema cartesià, basat en relacions causa-efecte, al sistèmic, multicausal, global i agregatiu, intercanviant-se el rol entre causes i efectes. Lògicament el concepte de defensa com a continent i, el de protecció com a contingut, es troben immersos en aquests canvis. La defensa és la base de la seguretat, primera necessitat de lésser viu. Tot animal retarda totes les seves necessitats, fins que no aconsegueix un grau de seguretat suficient per a satisfer-les.

A nivell fisiològic, parlem amb freqüència de les nostres “defenses”, els limfòcits, les immunoglobulines, els anticossos…, tenir un bon “sistema defensiu” és essencial per a la vida, perquè aquesta pugui desenvolupar-se amb plenitud. Destinem energia i esforços fisiològics per a mantenir aquest sistema, el qual fa la seva funció “amb sigil i sense coneixement per part nostra”.

A nivell sociològic, convé recordar que en el seu inici, la sociologia es va denominar “fisiologia social” (Saint Simon), sent Auguste Compte el que va encunyar el terme de “sociologia”. Com a tal fisiologia, requerirà dels seus defenses per a mantenir a la societat com a cos organitzat, per a garantir les seves possibilitats, tant individuals com col·lectives. El concepte de defensa és avui sistèmic, multilateral i agregatiu. És més, està inclòs en un marc superior que l´engloba. El de protecció, atribut que és la base de la seguretat. És per això que protecció, seguretat i defensa, formen una unitat, que encara que estructuralment diferent, funcionalment és compartida i fusionada. Els compartiments estancs es van acabar en el segle passat. Concretament Exèrcit, Policia, Salut Pública, Bombers, Protecció Civil i Voluntariat entren en ressonància sinèrgica, multiplicant la seva eficàcia quan s´integren o coordinen cap a un objectiu comú. En situacions d´emergència es demostra. Només ens falta la ciutadania, la qual a més de pagar impostos per a mantenir el sistema, té el dret de participar en ell, sobre la base de la seva vocació, formació i capacitat. ECOSED és de l´opinió que el concepte modern de defensa és el de protecció, la qual inclou per descomptat el clàssic de defensa, però també la seguretat en els vessants de policia, protecció civil, bombers, emergències mèdiques i sanitàries, i voluntaris, adscrits a organitzacions ja existents o bé per constituir, segons el desenvolupament daquest nou model.

Al seu torn la confluència de les Institucions titulars de la defensa amb unes altres, que augmenten l´eficàcia d´aquesta, és indispensable en llaures als resultats. ECOSED és partidària d´aquestes sinergies, començant per una posada al dia real, en fons i forma, de la comunicació del que significa, ofereix i demanda una defensa seriosa d´un país modern, passant per arbitrar espais on compartir experiències, ensenyaments i expectatives amb tota la població; especialment amb els joves, voluntaris civils i persones que han deixat la vida productiva a nivell econòmic però són altament productius a nivell experiencial, sobretot si els anima una vocació de servei, esperit solidari i un estil de vida contrari a lociositat i el mer entreteniment.

ECOSED és filosofia i model, alhora que invitació a incorporar la seguretat en la vida, considerant la protecció com a resultat de lesforç encertat, mitjançant la confluència sinèrgica dels àmbits Institucionals, industrials, professionals, comercials, tecnològic, formatius culturals i voluntariat.


Dr. Francesc Xavier Altarriba (Presidente)
Dra. Rosmarie Cammany (Gerent)

Exposem a continuació la seva estructura dinàmica i els seus eixos funcionals.

Orbitals

Parque

Parc Científic i Tecnològic de Seguretat i Defensa

Creació d'un Parc Científic i Tecnològic de Seguretat i Defensa a partir d'empreses que reuneixin els requisits específics per poder instal·lar-se en ell mateix. La Universitat de Lleida estaria disposada a la seva tutela si es realitzés a la província.

Inicialment es podria situar al Parc Científic i Tecnològic de Gardeny (Lleida), ja que encara que sigui agroalimentari està disposat a habilitar un espai específic per a l'àmbit de la seguretat i defensa, en trobar-se amb un 20% de desocupació.

Parque

Clúster d'empreses vinculades a la seguretat i defensa

Dissenyar i dinamitzar un Clúster d'empreses vinculades a la seguretat i defensa. Aquest Clúster estarà conformat per empreses que tenen en el sector de seguretat o defensa el seu “core-business”.

L'avantatge que se'ls ofereix és la inherent a un espai tematitzat que aglutini tots els interessos i necessitats que puguin sorgir en matèria de seguretat i defensa. Lògicament les noves tecnologies permetran disposar d'espais virtuals i de simulació, així com videoconferències i accessibilitat a catàlegs virtuals de productes i serveis.

Parque

Outlet

Disseny i implementació d'un Outlet que tingui com a objectiu l'adquisició i venda al detall i a l’engròs de productes provinents d'excedents militars, exceptuant les armes i concretant-se inicialment en roba, complements, equips, etc., així com vehicles d'interès per al mercat civil, tals com a camions, caps tractores, erugues, motocicletes i vehicles tot terreny.

Parque

Campus de Seguretat i Defensa

Creació del Campus de Seguretat i Defensa IESDE d'ECOSED. Aquest Campus té com a objectiu formar a unitats militars i policials, reforçar la formació a reservistes i oferir cursos ad-hoc a institucions o unitats. El Campus establirà diferents convenis amb universitats de referència, dissenyant-se inicialment quatre nivells de formació:


Fase 1: Cursos monogràfics sobre seguretat i defensa, pública i privada.


Fase 2: Formació professional (FP1 i FP2) en seguretat i defensa. Tècnic en Seguretat-Defensa.

Fase 3: Grau en Seguretat i Defensa.

Fase 4: Disseny i didàctica de cursos de cursos d'Extensió Universitària, de Postgrau, Màster i Doctorats en seguretat i defensa.

Parque

Rescat professional i emergències.

Disseny i desenvolupament d'un espai polifuncional orientat a la formació teòric-pràctica que demanda tot servei de rescat professional, des d'un punt de vista sanitari en entorns especials: aquàtic, subaquàtic, aeronàutic, muntanya, llocs confinats, etc. 


La formació és específica, a través de cursos monogràfics, teòric-pràctics, i també s'impartirà formació a mida, adaptada al lloc de treball de cada professional sanitari o no sanitari.

Parque

Federacions esportives

Generació de Convenis ad-hoc amb Federacions esportives, directa o indirectament implicades en l'àmbit de la seguretat i defensa. 
A través de les Federacions es promouran tant competicions com entrenaments i cursos de formació, ja sigui d'iniciació com d'optimització en el seu específic domini competencial.

Parque

Activitats Indoor i Outdoor

Activitats Indoor i Outdoor, Teambuilding, Bootcamps, Pista Americana, Gimnàs, recorreguts de Fúting senyalitzats, protocolitzats i Rocòdrom. Aquestes activitats es promouran com a fi en si mateixes, o com a mitjans o instruments de cohesió de grups, o superació de crisis vinculades a les relacions humanes en l'àmbit empresarial, podent organitzar-se accions tant des de l'òptica del coaching com des de la visió d'accions de supervivència com a experiència i emoció.

Parque

Espai familiar

Espai familiar (Parcs infantils i juvenils, l'oci familiar compartit). Aquest orbital té com a fi en si mateix facilitar espais perquè famílies amb els seus fills puguin compartir oci i restauració familiar. Aquest orbital també incorporarà espais infantils adequats per a la formació en seguretat vial, així com de formació del criteri ecològic per a nens, joves i adults.

Parque

Restauració i hostalatge

Espai de restauració i hostalatge com a complement a totes les activitats generades que inclourà un restaurant amb diferents nivells de servei, menús per a esportistes i famílies, cafeteria, així com parcs amb barbacoes i zona d'oci. 
En quant a l'Hostalatge, es construiran o adequaran (depenent de l'emplaçament final) les instal·lacions existents per acollir un espai de pernocta a diferents nivells: professional, familiar, grups, esportistes i individual.

Parque

Psicologia clínica i psiquiatria traumatològica

Psicologia clínica i psiquiatria traumatològica per exposició a la violència (situacions de guerra, terrorisme, delinqüència, violència de gènere, segrests, mobbing….). Tres són els eixos que configuren aquest orbital: 


1- Terapèutic: Encaminat al diagnòstic i tractament de la persona traumatitzada. 
2- Rehabilitatiu: Orientat a inserir en la societat a les persones traumatitzades, posterior al tractament
3- Preventiu:
a. D'inici del problema, és a dir formant i dotant de recursos a totes les persones que estan exposades a violència psicològica: militars, policies, seguretat privada i persones en risc.
b. De reforç de la personalitat, perquè s'elevi el seu llindar de fragilitat

Parque

Publicitat i comunicació estratègica en seguretat i defensa

Publicitat i comunicació estratègica en seguretat i defensa. ECOSED és també una Agència especialitzada en publicitat i comunicació en seguretat i defensa, ja que a més en el seu Espai Corporatiu reuneix la major part dels àmbits a comunicar en aquest sector.

Parque

Incubadora de projectes

Creació d'un servei de “incubadora” de projectes, així com un “viver” d'empreses en seguretat i defensa. La incubadora de projectes, actuarà com una plataforma que permeti assumir tres objectius seqüenciats: contrastar amb experts, seleccionar les prioritats i afavorir els projectes en el seu desenvolupament mitjançant convenis amb les principals Escoles de Negocis i Facultats universitàries.

El viver d'empreses pretén acompanyar aquells projectes ja iniciats en l'apartat anterior (incubadora de projectes) o bé aportats per actors externs, i que una vegada seleccionats i contrastats per un equip d'experts, permet la seva instal·lació al Parc Científic, Clúster i/o Campus d'ECOSED.

Parque

Parc de geografia i arqueologia històric-militar

Creació d'un Parc de geografia i arqueologia històric-militar, enfocat a investigar, analitzar, registrar i preservar les restes bèl·liques i militars del passat. Es preveu l'elaboració d'un catàleg amb definició de localització, itineraris per zones, àmbits i temàtiques, estructura, dimensions i funció de cadascuna de les construccions o objectes.

Parque

Aplicacions civils

Seguretat i Defensa: una realitat en la vida quotidiana. Aquest Orbital està vehiculitzat en els següents eixos:

• Museitzar interactivament, aprofitant les noves tecnologies els conceptes de seguretat i defensa a través de la Història.

• Afavorir la informació sobre seguretat i defensa per a empreses i particulars, investigant les seves necessitats i oferint solucions de mercat. Traslladar a les empreses centrades en la seguretat civil, les necessitats dels ciutadans. (Prèvia investigació objectiva sobre aquest tema).

• Procurar apropar la seguretat a la ciutadania, principalment a través d'estratègies formatives i preventives.

• Generar el “portafoli” de seguretat del ciutadà.

• Realitzar investigacions prospectivistes sobre necessitats i expectatives dels ciutadans, en relació a la seguretat i la seva defensa.

Convenis i col·laboradors institucionals

IEM Instituto Estudios Médicos Atenea SECINDEF (Security, Intelligence & Defence)