Utilitzem galetes pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació Política de Cookies . Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.

Presentació

En les societats complexes, com la nostra en la qual ens ha tocat viure, assistim en la seva òptima organització a un canvi de paradigma, passant del sistema cartesià, basat en relacions causa-efecte, al sistèmic, multicausal, global i agregatiu, intercanviant-se el rol entre causes i efectes. Lògicament el concepte de defensa com a continent i, el de protecció com a contingut, es troben immersos en aquests canvis. La defensa és la base de la seguretat, primera necessitat de l´esser viu. Tot animal retarda totes les seves necessitats, fins que no aconsegueix un grau de seguretat suficient per a satisfer-les.

A nivell fisiològic, parlem amb freqüència de les nostres “defenses”, els limfòcits, les immunoglobulines, els anticossos…, tenir un bon “sistema defensiu” és essencial per a la vida, perquè aquesta pugui desenvolupar-se amb plenitud. Destinem energia i esforços fisiològics per a mantenir aquest sistema, el qual fa la seva funció “amb sigil i sense coneixement per part nostra”.

A nivell sociològic, convé recordar que en el seu inici, la sociologia es va denominar “fisiologia social” (Saint Simon), sent Auguste Compte el que va encunyar el terme de “sociologia”. Com a tal fisiologia, requerirà de les seves defenses per a mantenir a la societat com a cos organitzat, per a garantir les seves possibilitats, tant individuals com col·lectives. El concepte de defensa és avui sistèmic, multilateral i agregatiu. És més, està inclòs en un marc superior que l´engloba. El de protecció, atribut que és la base de la seguretat. És per això que protecció, seguretat i defensa, formen una unitat, que encara que estructuralment diferent, funcionalment és compartida i fusionada. Els compartiments estancs es van acabar en el segle passat. Concretament Exèrcit, Policia, Salut Pública, Bombers, Protecció Civil i Voluntariat entren en ressonància sinèrgica, multiplicant la seva eficàcia quan s´integren o coordinen vers a un objectiu comú. En situacions d´emergència es demostra. Només ens falta la ciutadania, la qual a més de pagar impostos per a mantenir el sistema, té el dret de participar en ella, sobre la base de la seva vocació, formació i capacitat. ECOSED és de l´opinió que el concepte modern de defensa és el de protecció, la qual inclou per descomptat el clàssic de defensa, però també la seguretat en els vessants de policia, protecció civil, bombers, emergències mèdiques i sanitàries, i voluntaris, adscrits a organitzacions ja existents o bé per constituir, segons el desenvolupament daquest nou model.

ECOSED considera que hi ha quatre àmbits professionals que formen part del primer nivell de protecció que són: Judicatura, Emergències, Exèrcit i Policia. El segon nivell el conformarien les ONG, i el tercer nivell dels propis ciutadans entre si, moguts per l`empatia i solidaritat.

Al seu torn la confluència de les Institucions titulars de la defensa amb unes altres, que augmenten l´eficàcia d´aquesta, és indispensable en llaures als resultats. ECOSED és partidària d´aquestes sinergies, començant per una posada al dia real, en fons i forma, de la comunicació del que significa, ofereix i demanda una defensa seriosa d´un país modern, passant per arbitrar espais on compartir experiències, ensenyaments i expectatives amb tota la població; especialment amb els joves, voluntaris civils i persones que han deixat la vida productiva a nivell econòmic però són altament productius a nivell experiencial, sobretot si els anima una vocació de servei, esperit solidari i un estil de vida contrari a lociositat i el mer entreteniment.

ECOSED és filosofia i model, alhora que invitació a incorporar la seguretat en la vida, considerant la protecció com a resultat de lesforç encertat, mitjançant la confluència sinèrgica dels àmbits Institucionals, industrials, professionals, comercials, tecnològic, formatius culturals i voluntariat.

Exposem a continuació la seva estructura dinàmica i els seus eixos funcionals.

Orbitals

Parque

Parc Científic i Tecnològic de Seguretat i Defensa

Creació d'un Parc Científic i Tecnològic de Seguretat i Defensa a partir d'empreses que reuneixin els requisits específics per poder instal·lar-se en ell mateix. Diverses universitats estan disposades a tutelar-lo.

Parque

Clúster d'empreses vinculades a la Seguretat i Defensa

Dissenyar i dinamitzar un Clúster d'empreses vinculades a la Seguretat i Defensa. Aquest Clúster estarà conformat per empreses que tenen en el sector de seguretat o defensa el seu “core-business”.

L'avantatge que se'ls ofereix és la inherent a un espai tematitzat que aglutini tots els interessos i necessitats que puguin sorgir en matèria de seguretat i defensa. Lògicament les noves tecnologies permetran disposar d'espais virtuals i de simulació, així com videoconferències i accessibilitat a catàlegs virtuals de productes i serveis.

Parque

Outlet

Disseny i implementació d'un Outlet que tingui com a objectiu l'adquisició i venda al detall i a l’engròs de productes provinents d'excedents militars, exceptuant les armes i concretant-se inicialment en roba, complements, equips, etc., així com vehicles d'interès per al mercat civil, tals com a camions, caps tractores, erugues, motocicletes i vehicles tot terreny.

Parque

Campus de Seguretat i Defensa

Creació del Campus de Seguretat i Defensa IESDE de ECOSED. Aquest Campus té com a objectiu aglutinar ensenyaments no impartits en l'actualitat, establir convenis amb universitats, dissenyar Càtedres de Seguretat i Defensa, i establir, si és el cas, els pertinents convenis amb l'Administració. El Campus establirà diferents convenis amb universitats de referència, dissenyant-se inicialment quatre nivells de formació:


Fase 1: Cursos monogràfics sobre seguretat i defensa, pública i privada.

Fase 2: Demanar i impartir, si és el cas, la creació "ex novo" d'una formació professional (FP1 i FP2) en seguretat i defensa. Tècnic en Seguretat-Defensa.

Fase 3: Grau en Seguretat i Defensa.

Fase 4: Disseny i didàctica de cursos d'Extensió Universitària, de Post-grau, màster i Doctorats en seguretat i defensa

Parque

Rescat professional i emergències.

Disseny i desenvolupament d'un espai polifuncional orientat a la formació teoricopràctica que demana tot servei de rescat professional, des d'un punt de vista sanitari en entorns especials: aquàtic, subaquàtic, aeronàutic, muntanya, llocs confinats, etc. Conveni establert amb IEM (Institut d'Estudis Mèdics) https://iem-emergencia.com/.

La formació és específica, a través de cursos monogràfics, teòric-pràctics, i també s'impartirà formació a mida, adaptada al lloc de treball de cada professional sanitari o no sanitari.

Parque

Federacions esportives

Generació de Convenis ad-hoc amb Federacions esportives, directa o indirectament referides a l'àmbit de la seguretat i defensa.

A través de les Federacions es promouran tant competicions com entrenaments i cursos de formació, ja sigui d'iniciació com d'optimització en el seu específic domini competencial.

Parque

Activitats Indoor i Outdoor

Activitats Indoor i Outdoor, Teambuilding, Bootcamps, Pista Americana, Gimnàs, recorreguts de Footing senyalitzats, protocol·litzats i Rocòdrom. Aquestes activitats es promouran com a fi en si mateixes, o com a mitjans o instruments de cohesió de grups, o com instrument de superació de crisis vinculades a les relacions humanes en l'àmbit empresarial, podent organitzar-se accions tant des de l'òptica del coaching com des de la visió d'accions de supervivència com a experiència i emoció.

Parque

Espai familiar

Espai familiar (Parcs infantils i juvenils, l'oci familiar compartit). Aquest orbital té com a fi en si mateix facilitar espais perquè famílies amb els seus fills puguin compartir oci i restauració familiar. Aquest orbital també incorporarà espais infantils adequats per a la formació en seguretat viària, així com de formació del criteri ecològic per a nens, joves i adults.

Parque

Restauració i hostalatge

Espai de restauració i hostalatge com a complement a totes les activitats generades que inclourà un restaurant amb diferents nivells de servei, menús per a esportistes i famílies, cafeteria, així com parcs amb barbacoes i zona d'oci. 
En quant a l'Hostalatge, es construiran o adequaran (depenent de l'emplaçament final) les instal·lacions existents per acollir un espai de pernocta a diferents nivells: professional, familiar, grups, esportistes i individual.

Parque

Psicologia clínica i psiquiatria traumatològica

Psicologia clínica i psiquiatria traumatològica per exposició a la violència (situacions de guerra, terrorisme, delinqüència, violència de gènere, segrests, mobbing….). Tres són els eixos que configuren aquest orbital: 


1- Terapèutic: Encaminat al diagnòstic i tractament de la persona traumatitzada. 
2- Rehabilitatiu: Orientat a inserir en la societat a les persones traumatitzades, posterior al tractament
3- Preventiu:
a. D'inici del problema, és a dir formant i dotant de recursos a totes les persones que estan exposades a violència psicològica: militars, policies, seguretat privada i persones en risc.
b. De reforç de la personalitat, perquè s'elevi el seu llindar de fragilitat

Parque

Publicitat i comunicació estratègica en Seguretat i Defensa

Publicitat i comunicació estratègica en seguretat i defensa. ECOSED és també una Agència especialitzada en publicitat i comunicació en seguretat i defensa, ja que a més en el seu Espai Corporatiu reuneix la major part dels àmbits a comunicar en aquest sector.

Parque

Incubadora de projectes

Creació d'un servei de “incubadora” de projectes, així com un “viver” d'empreses en seguretat i defensa. La incubadora de projectes, actuarà com una plataforma que permeti assumir tres objectius seqüenciats: contrastar amb experts, seleccionar les prioritats i afavorir els projectes en el seu desenvolupament mitjançant convenis amb les principals Escoles de Negocis i Facultats universitàries.

El viver d'empreses pretén acompanyar aquells projectes ja iniciats en l'apartat anterior (incubadora de projectes) o bé aportats per actors externs, i que una vegada seleccionats i contrastats per un equip d'experts, permet la seva instal·lació al Parc Científic, Clúster i/o Campus d'ECOSED.

Parque

Parc de geografia i arqueologia històric-militar

Creació d'un Parc de geografia i arqueologia històric-militar, enfocat a investigar, analitzar, registrar i preservar les restes bèl·liques i militars del passat. Es preveu l'elaboració d'un catàleg amb definició de localització, itineraris per zones, àmbits i temàtiques, estructura, dimensions i funció de cadascuna de les construccions o objectes.

Parque

Aplicacions civils

Seguretat i Defensa: una realitat en la vida quotidiana. Aquest Orbital està vehiculitzat en els següents eixos:

• Museitzar interactivament, aprofitant les noves tecnologies els conceptes de seguretat i defensa a través de la Història.

• Afavorir la informació sobre seguretat i defensa per a empreses i particulars, investigant les seves necessitats i oferint solucions de mercat. Traslladar a les empreses centrades en la seguretat civil, les necessitats dels ciutadans. (Prèvia investigació objectiva sobre aquest tema).

• Procurar apropar la seguretat a la ciutadania, principalment a través d'estratègies formatives i preventives.

• Generar el “portafoli” de seguretat del ciutadà.

• Realitzar investigacions prospectivistes sobre necessitats i expectatives dels ciutadans, en relació a la seguretat i la seva defensa.

Parque

ECOSED Junior Members

La societat actual no ofereix atractiu per als joves. Un 38% dels mateixos no tenen ocupació laboral. La selectivitat universitària no s'interessa per la vocació. Aquesta és un luxe per a uns pocs privilegiats ... Els joves es troben amb un doble codi: teòricament són el futur de la societat, però des de les administracions se'ls corresponsabilitza d'un sistema que ni se'ls considera, ni els escolta.
Contràriament molts joves, masses, s'emancipen tard, viuen amb uns sous de misèria (els que són "afortunats" de tenir-los), han rebut una formació globalment qüestionable (informe PISA), la transmissió de valors ha estat reduïda...
La tolerància social amb comportaments incívics, és extrema; això ocasiona un greu problema de límits, de responsabilitat i de cultura de l'esforç.
L'entreteniment, o pèrdua de temps, les realitats virtuals, el món de les xarxes socials, l'estètica com a vehicle de comunicació es trasllada al cos, amb tattoos i pírcings que no diuen res per descontextualitzats ...
L'anomenat "art urbà", se centra en música rap, grafits i tags ... per tot això ser jove en l'actualitat, és tot un repte.
Conceptes com l'honor, el servei, l'autosatisfacció obtinguda quan es fa el que es deu, i no sempre el que es vol, la dignitat com a essència de l'ésser humà, el respecte amb un mateix i amb els altres, amb l'ecologia i amb els dictats de la pròpia consciència treballada i, per això crítica, formada i lliure, permetent tenir criteris que traspassin les meres opinions, son básics per a la filosofía d’ECOSED.

Des dels Codis de la Cavalleria, passant pel Bushido, l'amor cortès i el valor de la paraula donada, la civilització occidental emergida per les herències clàssiques de Grècia i Roma, va aportar la primera l'ètica i la segona el dret, entre moltes virtuts i coneixements, sense oblidar al Cristianisme, que la herència i tradició recorden en tots els campanars de totes les ciutats i pobles d'Europa.

Tradició i avantguarda han de conjugar amb respecte i reconeixement. Recordem que el passat va ser en el seu temps futur, i que el present és només un interval entre els dos.
A la joventut els deixarem el món, d'ells dependrà durant un temps fins que el lliurin a noves generacions ..., però també els lliurarem uns valors, en base als quals, seran causa o conseqüència, subjecte o objecte.
L'opció òptima la triem nosaltres, després ells seran els que hauran de millorar-la sempre, per evolucionar o desaparèixer ..., en sociobiologia com a dret, el desconeixement de la llei, no eximeix del seu compliment, però amb la diferència que la primera no contempla cap altra alternativa , que l'execució del que dicta.

Des d’ECOSED som receptius a aquells joves que volen descobrir els valors fundadors de la nostra herència vital i que subscrivim.

Parque

ECOSED Sènior Members

ECOSED centra la seva filosofia en desenvolupar un Clúster de Seguretat i Defensa de forma sinèrgica i integrada, on es trobin indústries i professionals. Creiem que la protecció, en la seva interpretació actual, ha de conjugar i sobrepassar els estrictes termes divisoris entre seguretat, defensa i emergències.
Simultàniament, a causa de l'escissió produïda entre vocació, formació, professió i ocupació, podem constatar que la vocació és la qualitat més poc apreciada pel nostre sistema formatiu (la selectivitat universitària ni la considera ...). Moltes vegades a causa de la seva anul·lació valorativa, una persona amb una determinada vocació, ha d'adquirir, si pot i vol, una formació que no té res a veure amb la mateixa. Posteriorment el mercat de treball, en la seva peculiar "selectivitat per a la vida", pot obviar-la per requeriment de l'oferta i la demanda, sent la professió, és a dir, l'activitat laboral esperable de la formació, un atribut que no pot trobar el seu acomodament en la realitat, sent llavors l'ocupació "l'última ràtio" econòmica, bé per a la subsistència, bé per a la millora social i econòmica.
De la ideal i fructífera seqüència de vocació motor de la formació, sent aquesta la base de la professió, projectada social i econòmicament en l'ocupació, ens trobem que la crua realitat és la de persones que no han pogut realitzar-se, sent la seva única oportunitat el voluntariat.
El vessant de valors d’ ECOSED pretén oferir-los, a tots els que comparteixen una vocació en l'ampli marc de la protecció, participant d'una cultura de servei cívic, un espai on canalitzar les seves aptituds i actituds vocacionals.
ECOSED treballarà per construir aquesta gran plataforma de voluntariat, en l'ampli sector de la protecció, bé en el seu propi espai, bé canalitzar-lo cap institucions i organitzacions, en on conflueixin els interessos dels voluntaris amb els valors d’ECOSED.
Bons professionals, però que no han canalitzat la seva vocació: jubilats que no "els jubila ningú", amb experiència, tenacitat i voluntat, amb ganes de compartir, i persones que han descobert en una etapa de la seva vida, la seva autèntica vocació; tots ells sense distinció poden i ens agradaria que fossin els nostres "Sènior members" ...

Qui som

Ecosed està format per un nucli de professionals i empresaris d’un àmbit multidisciplinari. Reunim una visió teòrica i pràctica orientada al present, però amb una vocació prospectiva definida.

Dr. Francesc Xavier Altarriba (President)
Dra. Rosmarie Cammany (Gerent)

Convenis i col·laboradors institucionals

IEM Instituto Estudios Médicos Atenea SECINDEF (Security, Intelligence & Defence)

ECOSED, S.L.
Campus Can Colomer Ap. 119
08292 Esparreguera (Barcelona)
Tel. +34 608 737 650 / +34 607 198 296